הרצאות בעברית

פתוח CIL 2022-2023 מחזור הכנסים המקוון

.אנו שמחים להציג בפניכם כנסים עדכניים במגוון נושאים, נגישים לכולם

CIL-ASSOC כנסים אלו הם חלק מתכנית ההוראה של עמותת .

ההקלטה , הפרסום והתרגום של הכנסים נהנו מהתמיכה המוסדית של מעבדות אלרגן-אבבי ונוברטיס.

לגישה לחצו כאן: